Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση

Στο κέντρο μας παρέχεται ποικιλία ψυχοεκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, διεξάγουμε ψυχολογικές αξιολογήσεις με στόχο την αναγνώριση των συναισθηματικών, κοινωνικών και συμπεριφορικών δυσκολιών των παιδιών και των εφήβων. Έπειτα διαμορφώνουμε ένα Ψυχοπαιδαγωγικό Θεραπευτικό πρόγραμμα εστιασμένο στις ανάγκες και δυσκολίες του κάθε παιδιού. Μερικές από τις συχνότερες δυσκολίες, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι, είναι οι:

Στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, περιλαμβάνονται ο αυτισμός της παιδικής ηλικίας, το σύνδρομο Asperger και άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές. Τα παιδιά με ΔΑΦ παρουσιάζουν ελλείμματα στη χρήση της γλώσσας, στις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα πρότυπα συμπεριφοράς (στερεοτυπίες). Συνήθεις θεραπευτικοί στόχοι περιλαμβάνουν τη μείωση των στερεοτυπιών, της επιθετικής ή αυτοτραυματικής συμπεριφοράς και ενίσχυση της επικοινωνίας, της αλληλεπίδρασης, του παιχνιδιού, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης.

Η ΔΕΠ-Υ ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές και σήμερα είναι ο πιο συνηθισμένος όρος που χρησιμοποιείται για άτομα που χαρακτηρίζονται από υπερβολική δραστηριότητα, παρορμητικότητα και δυσκολίες στη διατήρηση προσοχής. Δυσκολίες στην προσοχή μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη επίδοση στο σχολείο, ενώ η υπερβολική δραστηριότητα και η παρορμητικότητα μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες στη διατήρηση των κοινωνικών σχέσεων. Καθώς τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ συνειδητοποιούν τις δυσκολίες τους μπορεί, επίσης, να αναπτύξουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και κατάθλιψη. Ένα προτεινόμενο πρόγραμμα θεραπείας για παιδιά με ΔΕΠ-Υ περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση (ενημέρωση γονέων σχετικά με τις συμπεριφορές, που επιδεικνύει ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ), συμβουλευτική οικογένειας για την προώθηση της τήρησης των κανόνων στο σπίτι και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού.

Οι αγχώδεις διαταραχές χαρακτηρίζονται από επίμονους φόβους και ανησυχίες. Στις αγχώδεις διαταραχές περιλαμβάνονται η επιλεκτική αλαλία, συγκεκριμένες φοβίες (φόβος για έντομα, μεγάλα ύψη κ.λ.π.), κοινωνικές φοβίες, η Γενικευμένη Αγχώδης Διαταραχή, η διαταραχή πανικού και το μετατραυματικό στρες. Το πρόγραμμα διαχείρισης άγχους και φοβιών του κέντρου μας περιλαμβάνει μερικά από τα ακόλουθα στοιχεία: ψυχοεκπαίδευση, όπου γονείς και παιδιά ενημερώνονται σχετικά με το άγχος και τα χαρακτηριστικά του, ανάπτυξη υγιών μηχανισμών αντιμετώπισης του άγχους και των φοβιών (χρήση τεχνικών χαλάρωσης, επανερμήνευση διφορούμενες καταστάσεις με λιγότερο απειλητικούς τρόπους κλπ) κ.α.

Μερικά από τα συμπτώματα των Διαταραχών Διάθεσης στα παιδιά είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η ενοχικότητα, οι αρνητικές σκέψεις, η χαμηλή συγκέντρωση, η πεσμένη διάθεση, η ευερεθιστότητα,  το άγχος, η διαταραχή ύπνου και όρεξης, και η κοινωνική απόσυρση. Ένα ενδεικτικό θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση, παρέμβαση εστιασμένη σε ευχάριστες δραστηριότητες (π.χ., προγραμματισμός ευχάριστων δραστηριοτήτων και χρήση τεχνικών χαλάρωσης), ενίσχυση αυτοεκτίμησης και εστίαση στα θετικά χαρακτηριστικά του παιδιού, ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και αναγνώριση αυτόματων αρνητικών σκέψεων και αντικατάσταση τους με θετικές.

Τα προβλήματα συμπεριφοράς είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος παραπομπής των παιδιών σε ειδικούς θεραπευτές. Στις Διαταραχές Συμπεριφοράς τα παιδιά συνήθως ερμηνεύουν διφορούμενες κοινωνικές καταστάσεις ως απειλητικές και απαντούν με επιθετική ανταποδοτική συμπεριφορά. Ακόμα, παρουσιάζουν θυμό/ευερεθιστότητα, ριψοκίνδυνη και προκλητική συμπεριφορά, ενώ συχνά παραβαίνουν και κανόνες. Οι συμπεριφορές αυτές συνήθως οδηγούν σε προβλήματα ανάμεσα στο παιδί και στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Ενδεικτικοί θεραπευτικοί στόχοι περιλαμβάνουν την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων του παιδιού, τη συμμόρφωση σε κανόνες και οριοθέτηση και τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Πατήστε σε ένα από τα παραπάνω για να δείτε περισσότερα.