Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι μία επιστήμη που ασχολείται με τα άτομα που επιθυμούν να ενδυναμώσουν τις κινητικές, αντιληπτικές και μαθησιακές τους δεξιότητες, ενώ ταυτόχρονα έχει σκοπό να βοηθήσει τα άτομα αυτά να αποκτήσουν ανεξαρτησία στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Ο εργοθεραπευτής αξιολογεί τις αδυναμίες ενός παιδιού, αλλά ταυτόχρονα και τις ικανότητές του και σχεδιάζει το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα. Επιπλέον  καθορίζει τους στόχους επίτευξης (πάντα σε επικοινωνία με το οικογενειακό περιβάλλον),  οι οποίοι βασίζονται  στις εκάστοτε ανάγκες του κάθε παιδιού έχοντας ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων και την καλύτερη απόδοση-εξέλιξη  τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο.

m

Οι σημαντικοί τομείς παρεμβάσεις της εργοθεραπείας είναι :

Ποτέ όμως οι γονείς είναι σε θέση να καταλάβουν ότι το παιδί τους χρειάζεται εργοθεραπεία ; 

Το κέντρο μας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα με εξειδικευμένο-καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο είναι σε θέση να βοηθήσει το παιδί που αντιμετωπίζει ψυχικές και αναπτυξιακές διαταραχές , να έχει μια ομαλή και ισορροπημένη καθημερινότητα.  Στο κέντρο εφαρμόζονται θεραπείες οι οποίες βοηθούν το παιδί να είναι λειτουργικό στις καθημερινές του δραστηριότητες καθώς να αλληλεπιδρά αποτελεσματικά με περιβάλλον του.

H μέθοδός μας

Η πρόταση μας προκειμένου να ξεκινήσει το θεραπευτικό μας πρόγραμμα είναι η εξατομικευμένη αξιολόγηση ,κατά την οποία καθορίζονται οι βασικοί στόχοι της θεραπείας . Έπειτα πραγματοποιείται προσαρμοσμένη παρέμβαση σύμφωνα με τις ανάγκες του παιδιού. Τέλος, υλοποιείται συχνή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι στόχοι μας επιτυγχάνονται έχοντας με αυτό το τρόπο  την δυνατότητα να ελέγχουμε τον ρυθμό προόδου του παιδιού και να είμαστε ευέλικτοι για τυχόν απαραίτητες αλλαγές στο σχέδιο θεραπευτικής παρέμβασης.