Αισθητηριακή ολοκλήρωση

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, είναι μια φυσιολογική, νευρολοβιολογική διαδικασία, κατά την οποία τα μέρη του νευρικού συστήματος, εργάζονται μαζί συλλέγοντας δεδομένα από το περιβάλλον, μέσα από τις αισθητικές μας οδούς (π.χ. όραση, ακοή, αφή, γεύση, όσφρηση).Tα παιδιά με περιορισμούς στην κίνηση, την όραση, την ακοή, τη γνωστική ικανότητα, με περιορισμό χώρου, δυσκολία στη συμπεριφορά και την κατανόηση, προβλήματα αντίληψης ή πόνο, είναι περιορισμένα ως προς την αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον, με συνέπεια τον περιορισμό των αισθητηριακών ερεθισμάτων που εμείς θεωρούμε ως δεδομένα.

Ο εγκέφαλος, έχει την ικανότητα, αυτές τις πληροφορίες να τις καταγράφει, να τις επεξεργάζεται και να τις οργανώνει, με σκοπό:

Η διαταραχή της Αισθητηριακής Επεξεργασίας είναι αποτέλεσμα νευρολογικής «αποδιοργάνωσης», κατά την οποία τα αισθητηριακά δεδομένα δεν επεξεργάζονται σωστά και ως εκ τούτου δεν οργανώνονται κατάλληλα στον εγκέφαλο. Κατά την παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, ο εργοθεραπευτής εξετάζει τις συμπεριφορές του παιδιού, με την βοήθεια των γονέων, για να διευκρινίσει:

Η αξιολόγηση γίνεται με κλινικές παρατηρήσεις, σταθμισμένα εργαλεία και ερωτηματολόγια προς τους γονείς. Στη συνέχεια τίθενται οι βασικοί στόχοι παρέμβασης.

Βασικοί θεραπευτικοί στόχοι:

Η θεραπεία πραγματοποιείται σε πολυαισθητηριακή αίθουσα ,μία αίθουσα γεμάτη με χρώματα, παιχνίδια, δοκούς, μπάλες, στρώματα  – η οποία προσφέρει διέγερση, χαλάρωση και ευχαρίστηση των αισθητηρίων οργάνων, καθώς και αισθητικοκινητικές και κοινωνικές εμπειρίες.